MERKÚR 2017

Finančné riaditeľstvo SR a Ministerstvo Financií SR ocenilo najlepších platiteľov dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2016. Spoločnosti získali ocenenie Merkúr 2017 za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov zo všetkých spoločností registrovaných na daňových úradoch v jednotlivých krajoch, ako aj v rámci Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty.

Zástupcovia spoločností si 4.12.2017 v Bratislave prevzali ocenenie Merkúr 2017 z rúk prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho. Išlo o štvrtý ročník oceňovania. Ocenenie by malo byť povzbudením pre spoločnosti a motiváciu k dosahovaniu dobrých výsledkov.

Spoločnosti museli splniť nasledovné podmienky:

žiadny dlh na daniach,žiadne nálezy z daňových kontrol nad 10 000 eur,žiadne porušenia zákona č. 289/ 2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Spoločnosť MSM Martin s.r.o. sa stala víťazom za Trenčiansky samosprávny kraj, ocenenie prevzal finančný riaditeľ spoločnosti p.Ing. Róbert Hojč. Je to mimoriadny úspech a prestíž pre našu spoločnosť, ktorá vznikla len v roku 2013 a  za tak krátke obdobie sa dokázala dostať medzi ocenených a také top spoločností ako je napr.eustream a.s., pričom výberom súťaže prešlo niekoľko stoviek tisíc daňových subjektov na území Slovenskej republiky.

 

 

Späť na zoznam aktualít