Ocenenie najlepšej diplomovej práce spoločnosťou MSM GROUP s tematikou obranného priemyslu

Po päťročnom úsilí si vo štvrtok 29.6.2017 prišli prevziať diplomy z rúk rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika absolventi inžinierskeho štúdia fakulty špeciálnej techniky. Počas slávnostnej promócie rektor vo svojom príhovore poďakoval úspešným absolventom za ich tvrdú prácu a vytrvalosť, ich rodičom, partnerom a priateľom za podporu a učiteľom za cenné vedenie.

V rámci skupiny MSM Group bola vyhodnotená najlepšia diplomová práca po odbornej stránke i použiteľnosti v praxi s názvom témy - Ideový návrh odstreľovacej pušky náboj 408 CHEYTAC. Ocenenému študentovi Ing. Mariánovi Štibránymu odovzdala cenu Ing. Vladimíra Sarvašová, personálny riaditeľ MSM Group.

 

Späť na zoznam aktualít