Pýcha obranného priemyslu zo Slovenska

Pýcha obranného priemyslu zo Slovenska

Nie často sa stáva, aby sa na svetovej úrovni presadila slovenská firma. Progresívna spoločnosť s vyše 60-ročnou tradíciou v zbrojárskom priemysle - prevádzka Divízia vývoja, výroby a opravy foriem v Novákoch, je súčasťou holdingu MSM Martin. Kvalitu ponúkaných služieb divízie v Novákoch významne ovplyvňujú rokmi overené vedomosti z oblasti technického predĺženia života munície, revízie, povrchových ochrán, vývoja strojov a zariadení. Predstavuje preto ideálne spojenie vzácnych skúseností s odborným personálom.

Výnimočná  kvalita

Pozíciu jedného z lídrov slovenského strojárskeho priemyslu spoločnosti MSM Group hrdo obhajuje aj divízia v Novákoch, ktorá je určená ako pre špeciálnu, tak aj pre civilnú výrobu. K špecifickým zariadeniam, ktorými divízia disponuje patrí plnoautomatické zariadenie na delaboráciu munície Hydra 100, ktoré jedným pohybom umožňuje kompletné oddelenie komponentov jednotnej munície. „Z hľadiska inovatívnosti a funkčnosti patrí Hydra 100 k špičke v strednej Európe. Navyše, celé zariadenie sme vyvinuli u nás,“ hovorí o pýche podniku jeho výkonná riaditeľka Zuzana Helbichová.

 

V Novákoch dokážu napríklad navrhnúť akúkoľvek formu. Podľa požiadaviek zákazníka vyrobia, skontrolujú a umiestnia čokoľvek nielen pre vstrekolisy, ale aj formy pre oblasť špeciálnej techniky. „Zároveň ponúkame službu opravy foriem, ktoré vieme bez chyby diagnostikovať a opraviť tak, aby ich bolo možné použiť vo výrobe s ohľadom na kvalitu výlisku,“ vysvetlila Helbichová.
Portfólio okrem iného dopĺňa aj komplexné riešenie technického predĺženia života munície a jej komponentov. Spočíva v celkovej kontrole, oprave a výmene všetkých častí munície, ale aj dôslednej verifikácii.

 

Divízia v Novákoch je súčasťou MSM Group, ktorá sa v priebehu niekoľkých rokov vyformovala z lokálnej firmy na medzinárodného hráča. „V posledných dvoch rokoch sme masívne investovali do nových technológií rozšírenia výroby. Dnes je podnik konkurencieschopný, máme za sebou úspešné projekty, kde sme ako jeden z mála slovenských výrobcov dokázali umiestniť do krajiny NATO celý zbraňový systém,“ vysvetlil Marián Goga, CEO spoločnosti MSM Group.

 

Laserový navarovací systém Mepac ACP C150M

Neustále napredovanie

Na tradície v oblasti zbrojárskeho odvetvia prevádzka nadviazala aj minuloročnými investíciami, vďaka ktorým prešla významnou reštrukturalizáciou. Výrobnú kapacitu rozšírili vo februári 2017 o šesť nových výrobných zariadení. Tie primárne v Novákoch využívajú na opravu a úpravu foriem pre vstrekolisy zákazníkov z automobilového priemyslu, výrobu jednoúčelových zariadení pre napeňovanie káblových prechodiek a malosériovú výrobu dielov. Podľa slov Zuzany Helbichovej je unikátne najmä expresné vyriešenie opravy formy pre zákazníka. „Touto činnosťou podnik dokáže značne eliminovať finančné straty na odstávkach výroby u zákazníka. Nováky skutočne disponujú tímom kvalitných a u zákazníkov uznávaných konštruktérov a technológov,“ dodáva Helbichová.

 
 

CEO spoločnosti MSM Group Marián Goga dopĺňa, že podiel na raste spoločnosti majú najmä zamestnanci. „Za našim úspechom a rastom stojí predovšetkým náš kvalifikovaný personál. Momentálne zamestnávame cez 1300 ľudí a ich počet neustále rastie. Potenciál vidím tiež v spolupráci so strednými a vysokými školami, s ktorými sa podieľame na duálnom vzdelávaní. Budeme radi keď sa nám týmto spôsobom podarí sprostredkovať absolventom prácu v našej spoločnosti a zároveň tak získame ďalšiu kvalifikovanú pracovnú silu,“ uvádza Goga.

Vlastný vývoj

Prevádzka Nováky má okrem výrobných aj vlastné vývojové kapacity s bohatými skúsenosťami v oblasti jednoúčelových strojov a zariadení určených pre revízne linky a ekologickú likvidáciu munície. „Pridanou hodnotou je, že sú vyrábané priamo na mieru pre zákazníka tak, aby spĺňali požiadavky na požadovanú kapacitu, ale hlavne na bezpečnosť práce,“ vysvetľuje riaditeľka podniku. Divízia v Novákoch ponúka možnosť výberu celých liniek, ktoré sa dajú osadiť priamo do súčasného výrobného priestoru alebo mobilných liniek v kontajneroch. Hoci spoločnosť spolupracuje s radom slovenských a zahraničných firiem nielen v oblasti munície, ale aj v oblasti elektrotechniky, hydrauliky a špeciálnych povrchových náterov, hlavná myšlienka sa vždy tvorí v Novákoch. „Výsledok je konkrétny produkt, ktorý je náš, navrhnutý a vyrobený na strednom Slovensku,“ zdôrazňuje Helbichová.

 

Laserový navarovací systém Mepac ACP C150M

Prioritou je bezpečnosť

Jednou z hlavných priorít prevádzky v Novákoch je prísne dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. Spoločnosť má preto v súlade so zákonom  stanovené interné bezpečnostné postupy a integrovaný systém manažérstva podľa ISO noriem. Všetky technológie sú overované a kontrolované, v určitých prípadoch vykonávajú rizikové operácie bez prítomnosti obsluhy, len pomocou plnoautomatických zariadení.

Hoci prešla Divízia vývoja, výroby a opravy foriem v Novákoch len nedávno významnými zmenami,  s napredovaním nekončí. „Už teraz má spoločnosť plány na investíciu do ďalších zariadení.“ Podľa výkonnej riaditeľky Zuzany Helbichovej je však v prvom rade podstatné dbať na stopercentnú kvalitu tak, aby boli všetci zákazníci aj naďalej spokojní.

https://www.etrend.sk/firmy/pycha-obranneho-priemyslu-zo-slovenska.html

Späť na zoznam aktualít