Zákazkové manipulátory a pohony ozubených kolies

Obrábací priemysel

  • Zákazkové polohovače pre zváranie 
  • Variabilné zaťaženie od 2 t do 20 t 
  • Prevádzka na viacerých osiach

Jadrový priemysel

  • 100 t polohovač na zváranie jadrových tlakových nádob 
  • Týka sa to hi-tech priemyselnej aplikácie 
  • Prísne dodržiavanie noriem EÚ

Farmaceutický priemysel

  • Prepravná prevodovka na pohon miešacieho stroja 
  • Dizajn, výroba a inštalácia

Banícky priemysel

  • Prevodovky pre drviace stroje 
  • Dizajn, výroba a inštalácia