Bi-MODULAR nabíjací systém (BMCS)

BMCS je ďalšou vývojovou fázou návrhu nabíjacích systémov pre separovanú muníciu. Jedná sa o modulárne poplatky 2. generácie. Kompletný bimodulárny nabíjací systém (BMCS) predstavuje vo svojej dizajnovej substancii riešenie nabíjacích systémov dvoma typmi modulov: spodný nabíjací modul - BC-E a horný nabíjací modul - TC-F. Modul BC-E slúži na pokrytie malého dosahu požiaru (skladá sa z jedného modulu Zone-1 a dvoch modulov Zone-2). Typ modulu TC-F slúži na pokrytie dlhého a maximálneho rozsahu streľby (skladá sa z troch až šiestich modulov - zóna 3, 4, 5 a 6).

BMCS je výhodný oproti bežným látkovým taškám kvôli ľahšej obsluhe a zníženej logistike počas scenára skladovania, prepravy a vojny.