R&D Technológia a konštrukcia

Spoločnosť ZVS v rámci vývoja a výroby ponúka široké konštrukčné kapacity.

V oblasti špeciálnych technológií sa podarilo uskutočniť nasledovný vývoj:

  • V spolupráci s externými firmami vyriešila zvýšenie dostrelu 152 mm náboja určeného pre zbraňové systémy 152 mm ShKH DANA vz. 77 a DANA-M1 CZ bez nutnosti úprav systému automatického nabíjania. Zvýšenie dostrelu na vzdialenosť až 25 500 m bolo dosiahnuté použitím strely 152 mm OFdDV (HEER BB) a nábojky P740.

  • Pre zahraničného zákazníka sme navrhli a odskúšali 155 mm OFdMKM DV strely pre použitie v húfnici KRAB pri dosiahnutí dostrelu na vzdialenosť až 40 000m.

  • vyvinuli a zaviedli sme do výroby iniciátory (roznetky, rozbušky, …) pre použitie k laborácií do vyšších zostáv kompletovaných v spoločnosti ZVS, ako aj dodávaných externým zákazníkom.

  • vyvinuli a podľa potreby vyrábame pyrotechnické zlože (časovacie, zážihové, stopové,...) pre vlastnú spotrebu – do laborovaných výrobkov a hlavne na export.

  • pre zahraničného zákazníka sme vyvinuli a zaviedli do výroby stopovky 15x16 Model 78

Ponuka kapacít v oblasti konštrukcie foriem a združených strihacích nástrojov

Spoločnosť ponúka konštrukčné kapacity disponujúce CAD systémami I-DEAS, SOLID EDGE, AUTOCAD a MARC. Projektanti majú bohaté skúsenosti z oblasti konštrukcie foriem pre výrobky z plastov, združených strižných a lisovacích nástrojov, foriem pre zápustkové výkovky a pod. Pre potreby zákazníkov sme schopní vypracovať konštrukčný návrh uvedených zariadení a v rámci nášho strojného vybavenia zabezpečiť aj ich výrobu.

Pracovná stanica

Návrh ťažného nástroja

Návrh formy pre výrobok z plastu

Návrh obrábacieho procesu pre CNC

Forma – zostava

 
 

Formy pre výrobky z plastických hmôt

Pre vlastné potreby a taktiež i pre externých zákazníkov realizujeme pomocou CAD systémov konštrukčné návrhy foriem včítane ich výroby na našom technologickom vybavení.

Strihadlá a lisovacie nástroje pre výrobky z plechu

Strihadlá pre trafoplechy

Zápustky pre presné kovanie