Skúšobníctvo

Odbor skúšobníctva ZVS holding je špecializovaným pracoviskom, ktoré zabezpečuje požiadavky kontroly a certifikácie vstupných surovín, polotovarov a hotových výrobkov v rámci spoločnosti. V rámci svojej činnosti zabezpečuje najmä;

-     chemické a fyzikálne analýzy látok a materiálov;

-     vstupnú kontrolu tuhých aj kvapalných surovín;

-     skúšanie malokalibrovej a brokovej munície;

-     výstupnú kontrolu pyrotechnických zloží;

-      testovanie muničný elementov (zapaľovače, stopovky);

-      poradenstvo a konzultácie v oblasti munície a výbušnín, povrchových ochrán;

-      ničenie výbušnín vo vlastnej trhacej jame.

Naši odborníci sú schopní vykonať aj ďalšie analýzy materiálov a surovín podľa rôznych noriem (STN, ISO, ČSN,...), resp. technických podmienok výrobkov. Sú schopní sami navrhnúť metódy a postupy skúšania, sú súčasťou tímov pri návrhu nových výrobkov a testovaní ich vlastností. Odbor pozostáva z chemickej a technickej skúšobne. Súčasťou odboru je aj školiace stredisko.

 

 

Prezentácia odboru