VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ - 1. KVARTÁL

                Logo
 

Pomoc MSM pre ľudí 1/2021

„ Bez činu zostáva aj tá najkrajšia myšlienka bezcennou“

Maháthma Gándhí

MSM pre ľudí, o.z. vzniklo 07.08.2017. Medzi hlavné ciele patrí: ochrana a podpora zdravia; podpora a rozvoj telesnej kultúry; zachovanie kultúrnych hodnôt; poskytovanie sociálnej pomoci; podpora vzdelávania; ochrana a tvorba životného prostredia; veda a výskum; organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Občianske združenie prijíma žiadosti na naplnenie svojich cieľov a kvartálne ich vyhodnocuje.

V oblasti ochrana a podpora zdravia a poskytovanie sociálnej pomoci sme podporili nasledovné tri žiadosti:

Pomoc Zuzanke – boj s leukémiou

sddsdsdd

Zuzankin detský svet sa razom celý presunul z detskej izbičky plnej hračiek do štyroch stien nemocničnej izby v NÚDCH na Kramároch v Bratislave. Liečba je sprevádzaná s užívaním veľkého množstva liekov, podávaním chemoterapií a tiež neustálymi odbermi krvi a kostnej drene. Veľká časť rodinného rozpočtu momentálne putuje na náklady spojené s liečbou, vitamínové doplnky a na PHM z dôvodu častých presunov medzi Bratislavou a Považskou Bystricou.

 

Simonka – žiadosť o príspevok na špeciálny skúter

MSM per ľudí obdržalo žiadosť od pána Tomáša o finančný príspevok na zakúpenie špeciálneho skútra pre dcéru Simonku. Simonka má DMO, síce chodí, ale prejde len krátku vzdialenosť. Skúter bude využívať na cestu do školy a na prechádzky s rodičmi a sestrou.

 

Sociálna pomoc

So žiadosťou o pomoc sa na nás obrátila aj jedna z našich zamestnankýň. Žiadala o pomoc pre slobodnú mamičku, ktorá sa sama stará o dcérku. V čase koronakrízy prišla o časť svojho príjmu, nakoľko musela zostať doma pretože boli zatvorené školy. Našu pomoc použije na úhradu mesačných nákladov na nájomné a energie.

 

Veľmi si vážime všetkých, ktorí požiadali o pomoc občianske združenie MSM pre ľudí a ďakujeme za prejavenú dôveru. Ďakujeme personálnym oddeleniam v jednotlivých spoločnostiach, ktoré poskytujú informácie svojim zamestnancom.

A naša pomoc pokračuje.

Už teraz zhromažďujeme žiadosti za ďalší kvartál. Napíšte nám. Viac informácií o podávaní žiadostí nájdete na stránke