Ďakovný list

Cvičíme a relaxujeme aj vďaka podpore od MSM pre ľudí o.z.


Komunitné centrum Ruka v ruke ďakuje MSM pre ľudí o.z. za finančnú podporu. Vďaka tejto pomoci sme zabezpečili časť nákladov na lezeckú stenu a rebriny. Tieto cvičebné pomôcky využívajú detí od najmenšieho veku počas športových aktivít a krúžkov zameraných na rozvoj základných pohybových zručnosti a vytvárajú si tak dobré návyky na celý život. Tieto prvky sú základom pohybovej prípravy pre všetky vekové kategórie od detí až po dospelých. Komunitné centrum dbá na rozvoj športových zručností, nakoľko v tom vidíme zmysel ako jeden zo základných návykov pre zdravý fyzický, ale aj psychický vývin. Aktivity, kedy sú tieto cvičebné prvky aktívne využívané, sú krúžky Pohyb a rytmiky cez zmysly, Minifit, Pohybovka, Sportmaster, Miniškôlka, Hernička a rôzne cvičenia pre dospelých. Týždenne tieto aktivity navštevuje okolo 100 účastníkov.
Časť finančných zdrojov sme využili na enviromentálny rozmer našej terasy, ktorá slúži na relax a oddych pre našich účastníkov. Zakúpením kvetín sme terase dodali prírodný a oddychový rozmer. Na terase si v pokojnom a útulnom priestore prídu na svoje rodičia, deti, ale aj dospelí a staršia generácia. Počas jarných a letných mesiacov je terasa využívaná na tvorivé aktivity pre deti aj dospelých, kde si v príjemnom živom priestore môžu ľudia tvoriť pomocou rôznych techník a tak rozvíjať svoje tvorivé zručnosti a napĺňať svoje zdroje.

Ďakujeme za spoluprácu. 


S láskou tím dobrovoľníkov KC Ruka v ruke 
Lenka Ciglanská, podpredseda združenia 

FOTOGALÉRIA:

pred realizáciou terasy:

Po realizácii terasy:

 

Pred realizáciou:

Po realizácii: