Komplexné riešenie mobilného letiska

Prevádzka MSM v Banskej Bystrici dlhodobo disponuje širokou škálou výrobných a servisných riešení pre zabezpečenie leteckej prevádzkovej služby. Hlavné segmenty vo výrobnej oblasti sú nesmerové rádiové majáky NDB (rádio-navigačné systémy), mobilné veže pre riadenie letovej prevádzky, spúšťacie zariadenia pre lietadlá, mobilné veže pre monitorovanie pozemného a vzdušného priestoru, stacionárne veže pre rádiolokačnú techniku, špeciálne kontajnery pre rádiolokačnú techniku a rádio-navigačné systémy.

Aktuálne sa MSM BB zaoberá projektom na komplexné riešenie mobilného letiska. Jedná sa o komplexný systém letiska s vlastnosťami rýchlej a flexibilnej montáže a demontáže, s možnosťou prepravy po cestných komunikáciách na nákladných vozidlách a takisto s možnosťou leteckej prepravy. Na uvedenom projekte sa chce naša spoločnosť aktuálne podieľať  s nasledujúcimi modulmi: mobilná veža pre riadenie letovej prevádzky, mobilné veže pre monitorovanie, mobilný rádio-navigačný systém, letecké pozemné spúšťacie zariadenie a tiež so škálou špeciálnych kontajnerov určených na velenie a riadenie, vyhodnocovanie vzdušnej situácie, záložné napájanie s EC a UPS, komunikačný systém, informačný systém, ubytovanie a odpočinok živej sily a systémami pre objektovú a fyzickú bezpečnosť. Zároveň zvažujeme rozšíriť našu účasť v tomto projekte o moduly ako mobilný heliport, vzletová a pristávacia dráha.

Ďalšou dôležitou obchodnou činnosťou MSM BB - sú servisné služby pre zmluvných zákazníkov, ktoré sú realizované pri údržbe a opravách rôznych zariadení používaných v rámci zabezpečenia leteckej prevádzkovej služby vojenských a civilných letísk. V rámci Slovenskej republiky je dlhodobo naším zákazníkom Ministerstvo obrany SR, resp. Vzdušné sily OS SR – pre ktorého na zmluvnom základe vykonávame rôzne druhy a stupne opráv rádiolokačnej techniky, rádio-navigačných systémov, spúšťacích zariadení a ďalšej špeciálnej techniky. Na vykonávanie týchto činností disponujeme požadovanými certifikátmi. Takisto u zahraničných zákazníkov vykonávame pozáručný servis na technike, ktorú sme vyrobili. Táto zmluvná činnosť obsahuje profilaktické práce na zariadeniach, výcvik obslúh a tiež opravu poškodených blokov.