Medzinárodný deň detí v MSM Nováky

Posledný májový deň sa pre deti zamestnancov v spoločnosti MSM Martin – prevádzka Nováky uskutočnil Deň detí. Príjemné slnečné počasie prilákalo do areálu závodu približne 220 detí so svojimi rodičmi. Tie si mohli užiť zábavu jazdou na obrnenom transportéri, ale aj na policajných autách a motorkách. Policajti i hasiči predviedli svoju profesionalitu ukážkami pri zasahovaní s pyrotechnikou, ako aj prácu so špeciálne cvičenými psami.
Deti sa mohli vyšantiť na opičej dráhe, skákacom hrade a pri tanečnej hudbe počas celého dňa spolu s maskotmi Mimoňmi. Spolu so svoji rodičmi si mohli vyskúšať aj streľbu zo vzduchovky.
Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené bohaté občerstvenie a nápoje. Deti si na konci tohto pekného dňa odnášali balíček, kde ich čakala aj sladká odmena.