Mobilná modulárna kontajnerová veža riadenia letovej prevádzky ATCT

Spoločnosti MSM Banská Bystrica a.s., sa podarilo získať zákazku na výrobu kontajnerovej veže pre riadenie letovej prevádzky.

Jedná sa o úplne nový koncept, ktorý sa skladá z troch samostatných kontajnerov rozmeru ISO 1 CC.

Prvý kontajner ISO 1CC je energetický (Power shelter) a je zložený z dvoch samostatných miestností.

V jednej sa nachádza dieselová elektrocentrála CAT 65kVA s nádržou na 72 hodinovú prevádzku, v druhej je vstup pre napájanie z externej siete a hlavný rozvádzač, ktorý napája druhý a tretí kontajner. Táto miestnosť slúži zároveň ako špeciálny klimatizovaný sklad pre potreby celého komplexu. Energetický kontajner je zhodný s kontajnerom, ktorý MSM BB a.s. navrhla a realizovala pre firmu Eldis v prvej polovici roku 2019, v súčasnej dobe je tento kontajner plne funkčný a zabezpečuje napájanie radaru MSSR-1 v Jordánskom Amáne.

Druhý kontajner ISO 1CC je odpočinkový, spĺňa všetky predpísané štandardy, ktoré sú potrebné pre zachovanie komfortu riadiacich letovej prevádzky.

Tretí kontajner riadenia letovej prevádzky nie je na rozdiel od prvých dvoch oceľový zo štandardného materiálu S355, je to hliníková zváraná konštrukcia s nitovanými prvkami. Kontajner je kompletne tepelne izolovaný s jednou primárnou a jednou sekundárnou klimatizačnou jednotkou.

360 stupňový výhľad pre riadiacich letovej prevádzky je zabezpečený oknami, ktoré sú osadené pod uhľom sú z tvrdeného skla a majú špeciálnu antireflexnú vrstvu.

Veža je vybavená rekuperačnou jednotkou, ktorá zabraňuje roseniu skiel pri prudkých zmenách teploty v krajine konečného užívateľa a taktiež pultom pre dvoch operátorov riadenia letovej prevádzky.

Na streche sa nachádzajú držiaky pre šesť antén a bleskozvod s proti kolíznymi svetlami.

Celá zostava je vo farbách ICAO štandardu a spĺňa najprísnejšie predpisy ICAO (International Civil Aviation Organization).

Veríme, že zákazník bude spokojný a v tomto roku pristúpime k realizácii ešte minimálne dvoch plánovaných projektov.