MSM GROUP podporila finančným darom Slovenský Červený kríž v Snine

Naša spoločnosť MSM GROUP sa rozhodla finančne podporiť Územný spolok Slovenského Červeného kríža. Učinila tak v rámci možnosti poskytnutia 2 % z dane a finančné prostriedky prerozdelila prijímateľom v mestách, v ktorých sídlia prevádzky MSM GROUP. Touto cestou im chcela dopomôcť rozvíjať ich aktivity.

V meste Snina sme finančnú čiastku venovali Územnému spolku Slovenského Červeného kríža, ktorý vedie Bc. Anna Pavlíková. Tá bola nesmierne potešená a svoju vďaka vyslovila aj priamo na odovzdávaní symbolického šeku v hodnote 3343 eur. „Slovenský Červený kríž touto cestou vyslovuje poďakovanie spoločnosti MSM GROUP so sídlom V Dubnici nad Váhom, za finančný príspevok pre náš Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Snine. Boli sme milo prekvapení, že sú ľudia s veľkým srdcom, ktorí podporujú činnosť a aktivity, ktoré vykonávame. Z úprimného srdca ďakujeme vedeniu spoločnosti MSM GROUP, prajeme veľa pracovných úspechov, nech sa darí k 80. výročiu vzniku ZVS Holding, posielame krásne prianie zo Sniny,“ vyslovila riaditeľka ÚzS SČK v Snine Bc. Anna Pavliková.

Slávnostný akt odovzdávania sa odohrával 13. júna na pôde Domu humanity v Snine a zúčastnili sa na ňom aj ďalšie funkcionárky ÚzS SČK v Snine Ľubica Lattová, predsedníčka ÚR SČK Snina a Mária Hrežíková, predsedníčka KR SČK Snina.