MSM Nováky na Cypre

MSM Nováky na Cypre

Spoločnosť MSM Nováky v mesiaci jún 2021 realizovala dlho pripravovaný kontrakt technického predĺženia života 122 JROF Cyperskej armády v spolupráci so slovenským obchodným partnerom -  spoločnosť Kerametal, ktorá pôsobí na uvedenom trhu viac ako 15 rokov.  Projekt bol rozdelený do dvoch etáp. Prvá etapa pozostávala z testovania vzoriek 122 JROF, ktoré boli expedované na Slovensko v januári 2021.  Na základe výsledkov testovaných vzoriek bola stanovená procedúra technického predlženie života 122 JROF. Druhá etapa spočívala v príprave a odoslaní strojov, zariadení a prípravkov na Cyprus a následne vo vyslaní zamestnancov spoločnosti MSM Nováky na Cyprus, ktorí tri týždne v podmienkach Cyperskej armády realizovali jednotlivé technologické operácie. Projekt bol úspešné ukončený so 100 % kontrolou všetkých gradov a bezproblémovým návratom všetkých zamestnancov na Slovensko. Projekt priniesol profesionálne meno spoločnosti, odborne kontakty na úrovni EOD a samozrejme nezabudnuteľne spomienky na krásny Cyprus. Záverečné rokovanie bolo v rozsahu ukončenia uvedeného projektu a prípravy novej technickej špecifikácie, ktorá by koncom roka mala byť v podobe nového kontraktu pre spoločnosť MSM Nováky.

Poďakovanie patrí všetkých zamestnancom MSM Nováky ktorí sa podieľali na príprave a realizácií.   

Tešíme sa na Cyprus 2022.