Predstavenie generálneho riaditeľa 14. OKTOBAR-u

Čo by ste mohli povedať o práci v spoločnosti a o vašej pozícii výkonného riaditeľa?

Je to veľmi cenná skúsenosť a privilégium pracovať pre korporáciu ako je skupina MSM GROUP. Prináša tiež veľkú zodpovednosť, pretože normy stanovené skupinou a všetkými jej spoločnosťami sú veľmi vysoké. Práca vo vojenskom priemysle so sebou nesie veľké výzvy, pretože tento typ priemyslu v jeho komplexnosti a štandardizovaných požiadavkách na kvalitu a termíny je veľmi náročný. Trh je globálny a konkurencia veľmi silná. Pravidlá sú veľmi pevné a neumožňujú žiadnu improvizáciu. Byť generálnym riaditeľom v takejto spoločnosti je veľkou výsadou, ale aj zodpovednosťou, najmä ak vieme, že autonómia generálneho riaditeľa je veľmi veľká, ale aj požadované výsledky sú vysoké. Je dobré, že za nami je taká silná skupina a že vždy môžete získať technickú a logistickú podporu skupiny a ďalších spoločností v skupine. Existuje teda synergia, ktorá dáva silnú silu v konkurencii na trhu.

Aké úlohy primárne riešite?

Hlavnými úlohami sú rozvoj závodu z hľadiska budovania kapacít, zlepšovania kvality, zavádzania nových programov a technológií, ako aj nepretržitej práce so zamestnancami. Okrem vojenského programu, ktorý sa tento rok zdvojnásobí, pracujeme aj na rozvoji civilných projektov. Predovšetkým tých v oblasti strojárstva, podľa ktorých bol 14. Oktobar známy v minulosti, ale aj úplne nových developerských projektov v oblastiach, s ktorými sa továreň doteraz nezaoberala. Je to skvelá úloha a práca so zamestnancami, pretože sme priemysel, ktorý sa venuje mnohým profesionálnym povolaniam (sústružníci, zvárači), ktoré sú v súčasnosti nedostatkové. Preto sme podpísali zmluvu so Strednou mechanickou školou v Kruševaci, v ktorej budú každý rok v dvoch triedach po 15 študentov vzdelávať tieto profesie pre potreby 14. Oktobar-u.

Ako zvládate situácie pod tlakom?

Takáto komplexná spoločnosť akou je 14. Oktobar, znamená veľký počet problémov, ktoré sa vyskytujú každý deň. Problémy vo výrobe, problémy so zariadeniami, personálne problémy, problémy so zmluvami, problémy s novými technológiami, s platbou, atď. Práca pod tlakom je každodenná a na to si jednoducho musíte zvyknúť. Ja zvyknem riešiť predovšetkým najväčšie problémy, ktoré nie je možné nechať na neskôr, alebo ako sa hovorí: „Ak každé ráno musíte prehltnúť niekoľko žiab, najskôr prehltnite tú najväčšiu a potom všetko bude jednoduchšie“. Taktiež spomeniem každodenné riešenie každodenných problémov, preto sa snažím spolupracovať s mojimi spolupracovníkmi a delegovať úlohy, aby sa predišlo očakávaným problémom dobrou organizáciou. Samozrejme, toto nie je vždy možné, takže práca pod tlakom a s množstvom problémov je v popise práce generálneho riaditeľa a ja ho prijímam.

Ako vyzerá váš normálny pracovný deň?

Do práce prichádzam o ôsmej hodine, čítam a odpovedám na e-maily, stretávam a informujem sa u mojich zamestnancov o situácii vo výrobe a v celej firme a po tom nasleduje veľký počet stretnutí s partnermi a zákazníkmi. Keďže 14.Oktobar je veľmi dôležitá spoločnosť pre miestnu samosprávu, kontakty s ľuďmi z miestnej komunity sú veľmi časté a blízke. Ako som povedal, v takejto firme je každý deň iný a nikdy nemôžete úplne naplánovať svoj čas, takže je to veľmi turbulentné, ale aj zaujímavé. Okrem toho ako servisná spoločnosť, existuje povinnosť a stála návšteva zákazníkov tak, že s mojimi spolupracovníkmi trávim niekoľko dní na cestách a navštevujeme našich zákazníkov.

Kedy vidíte výsledky svojej práce

Prevádzkové sledovanie výsledkov sa vykonáva denne a v každom okamihu vieme, kde sme a čo môžeme očakávať do konca mesiaca. Denne sa monitorujú aj strategické plány a ich realizácia, ale s dôrazom na štvrťročné plnenie plánu. Som veľmi netrpezlivý pri sledovaní lepších výsledkov, preto sledujem výsledky v každej zmene počas celého dňa.

Ako trávite svoj voľný čas?

Keďže moja rodina nie je z Kruševacu, snažím sa s nimi prežívať väčšinu voľného času. Ako bývalý aktívny športovec sa tiež snažím stráviť nejaký čas športom. Bohužiaľ, vzhľadom na môj vek a riziko zranení, to už nie je basketbal, ale trochu pokojnejší šport ako tenis či turistika.