Projekt KARIÉRNA CESTA

Napriek tomu, že sa od marca do mája zrušilo kvôli koronavírusu niekoľko pracovných veľtrhov, podarilo sa nám úspešne nadviazať spoluprácu s ďalšou vysokou školou.

Počas mája sme s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici začali spolupracovať na ich projekte Kariérna cesta. Ide o projekt zameraný na spoluprácu medzi spoločnosťami a univerzitou, kde prostredníctvom videí a rôznych okruhových tém /Životopis, Motivačný list, Pohovor, Osobný rozvoj/ môžu zamestnávatelia komunikovať so študentmi.

Aj my sme využili túto príležitosť, aby sme mohli prezentovať MSM GROUP, ako perspektívneho a atraktívneho zamestnávateľa.

Naše video, ktoré si počas týždňa venovanému Pohovorom, pozrelo 27 študentov, bolo zamerané na naše odporúčania a tipy pre absolventov. Snažili sme sa im vysvetliť a dať niekoľko praktických tipov, ako sa na pohovor pripraviť, na čo nezabudnúť, ako zamestnávateľa zaujať a čo navyše môžu urobiť po pohovore... Vysvetlili sme tiež, akých ľudí preferujeme v našom tíme, pokiaľ máme vhodné miesta pre absolventov.

Okrem toho sme ponúkli študentom možnosť využiť naše bezplatné poradenstvo pri tvorbe ich životopisu a príprave na pohovor u potenciálnych budúcich zamestnávateľov. Konzultácie využili študenti napríklad nato, aby prebrali možnosti, ako urobiť svoj životopis zaujímavejší a atraktívnejší smerom k pracovnej ponuke.