V Trenčianskych Tepliciach sa zišli pyrotechnici

Zdieľať na LinkedIn

Príslušníci ozbrojených zborov sa počas konferencie zamerali na výmenu skúseností z nasadenia z operácií prebiehajúcich pod záštitou NATO a OSN mimo územia vlastného štátu. Organizátorom konferencie bola spoločnosť ZVS holding a.s. a záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Medzinárodná konferencia pod záštitou Ministerstva obrany sa uskutočnila už po jedenásty krát. V roku 2019 si pripomíname 100. výročie založenia pyrotechniky v bývalom Československu. Druhým významným výročím je 70. výročie premiestnenia pyrotechnickej školy z Plzne v Českej republike do Martina na Slovensku. Diskusia sa sústredila najmä na výmenu skúseností z oblasti výskumu, vývoja, skúšobníctva, používania a likvidácie výbušnín a munície.

Pyrotechnici, EOD experti sú podľa experta na pyrotechniku Ivana Chylu v súčasnom období na vysokej úrovni, tak technickej, ako aj personálnej. „Pyrotechnici sú pozitívne vnímaní nielen doma, ale aj v zahraničí. Sú pýchou nie len Ozbrojených síl, ale celej spoločnosti,“ uviedol I. Chyla.

Na záver prvého dňa konferencie sa uskutočnila aj jedna významná udalosť, a to ocenenie dvadsiatky odborníkov, ktorí boli odmenení čestným odznakom za ich celoživotnú prácu a prínos v oblasti pyrotechniky. Medzi ocenenými boli aj zamestnanci spoločnosti ZVS holding, a.s. Ing. Ivan Chyla, Ing. Milan Krištof, Ing. Karol Kunec a Ing. Ferdinand Vanko a spoločnosti MSM Nováky, a.s. Ing. Zuzana Helbichová, Ing. Ján Lasab a Vladimír Norulák.

Účastníci si zaspomínali aj na troch spolupracovníkov, ktorých ocenili in memoriam.

Generálny riaditeľ ZVS holding a. s. Pavol Čahoj, podľa ktorého sa na Slovensku vyrábajú pyrotechnické produkty vo vysokej kvalite zhodnotil stav v oblasti pyrotechniky pozitívne: „Od revolúcie nastal posun vo viacerých smeroch, ako v nových technológiách a pokroku vo vývoji, až po základné ochranné vybavenie pyrotechnika a prostriedky slúžiace na odstránenie výbušných systémov a likvidáciu munície,“ uviedol.

Na konferencii sa zúčastnila stovka poslucháčov z oboru pyrotechniky, výbušnín a munície z Česka a Slovenska, vrátane odborníkov z rezortov ministerstiev vnútra a obrany  a Ozbrojených síl SR, ale aj úradov ako Vojenský technický a skúšobný ústav, Banských úradov či Vojenského technického ústavu výzbroje a munície.

Konferencia aj podľa účastníkov poskytla pôdu na stretnutie expertov a otvorila priestor pre diskusiu o novinkách a odborných poznatkoch v danej tematike.