Výroba oceľových konštrukcií v prevádzke MSM Banská Bystrica

Od januára 2019 sa v prevádzke MSM Banská Bystrica úspešne rozbehla výroba nosných rámových konštrukcií na primárny a sekundárny radar pre spoločnosť ELDIS Pardubice, s. r. o., Česká republika, člena skupiny CSG.

Ide o výrobky, zvárané tavnými procesmi zvárania MIG/MAG a TIG podľa požiadaviek normy EN 1090-2 v triede vyhotovenia EXC2. Náročnosťou zhotovenia a plnením predpísaných normalizovaných požiadaviek na zvárané konštrukcie sa spolupráca s partnerom rozšírila aj o ďalšie realizácie, ako sú napr. oceľové kontajnery.

Zavedenie a udržiavanie požiadaviek na kvalitu pri zváraní kovových materiálov na pracovisku MSM Banská Bystrica podľa normy STN EN ISO 3834-2 sa ukázalo ako správna cesta k získaniu spokojného zákazníka.

 

Ing. Peter Žúbor, PhD.
koordinátor zvárania IWE/IWI-C