Vystavovali sme na MSPO Kielce 2015

Vystavovali sme na jednom z najvýznamnejších veľtrhov obranných technológií MSPO Kielce, ktorý sa konal  1. - 4.9.2015. Vystavovali sme  exponáty malokalibrovej a veľkokalibrovej munície, ako aj 9mm pištole z produkcie ZVS.

Tím MSM GROUP