Získali sme ocenenie Slovenskej leteckej agentúry ''ZLATÉ KRÍDLA 2015''

Link: http://www.zlatekridla.sk/anketa/vysledky-ankety-zlate-kridla-2015.html

Prestížna anketa ZLATÉ KRÍDLA každoročne zviditeľňuje a oceňuje osobnosti, projekty, inštitúcie, spoločnosti a iné subjekty za ich prínos v rôznych oblastiach slovenského letectva.Vyhlasovateľom ankety ZLATÉ KRÍDLA, národná cena letectva Slovenskej republiky, je Slovenská letecká agentúra. Hlavnou myšlienkou je prezentovanie dosiahnutých výsledkov všeobecného letectva, športového letectva, letectva silových zložiek, leteckého priemyslu, vedy, výskumu a školstva, ako aj zvyšovanie povedomia občanov a odbornej verejnosti v uvedených oblastiach. Cieľom je vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, riadiacich, ostatného leteckého personálu, športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov školstva vývoja a výskumu v letectve, poskytovateľov služieb v letectve na Slovensku, a to s dôrazom na ich profesionalitu a snahu o rozvoj a prezentáciu Slovenského letectva.

MSM GROUP získala cenu Medzinárodných leteckých dní SIAF za službu letectvu: Spoločnosť MSM GROUP, prevádzka Banská Bystrica. 

Spoločnosť MSM Banská Bystrica, dcérska spoločnosť MSM GROUP, ako nástupca leteckých opravovní už 68 rokov pomáha vojenskému i civilnému letectvu. V súčasnosti sa zameriava ná rádionavigačné systémy pre riadenie letovej prevádzky, ako aj na opravy a modernizáciu špeciálnej techniky.