122 mm Blank Ammunition

122 mm Blank Ammunition

122 mm Blank Ammunition

The 122 mm BLANK ammunition is semi fixed ammunition. The round is intended to simulate a sound of a shot by fire from 122mm HD-30 howitzer. The ammunition is used during military and tactical exercises, ceremonial salvoes or in areas where ammunition with projectile cannot be used. 

A complete 122 BLANK ammunition consists of:

  • Special plug instead of projectile
  • Special charge

For fire with 122 Blank ammunition the 122 mm howitzer D-30 must be equipped with special muzzle brake limiter. The danger area is about 100 m. 

Technical characteristics

 
Takticko-technické parametre:
122 ECv zabezpečuje automatickú extrakciu nábojnice
Funkcia v rozmedzí teplôt: – 25 °C až +40 °C po dobu 5 rokov
Ohrozený priestor: v smere osi hlavne do 100 m od hlavne
uhol 45° symetricky okolo osi hlavne
Zvukový efekt výstrelu 122 ECv: minimálne 110 dB
Hmotnosť špeciálnej zátky: 5,8 kg
Dĺžka špeciálnej zátky: 447 mm
Prachová náplň nábojky: Nctp 2,4 x 0,9/8-4/1
V jednom obale: 2 ks nábojov

Request form