105 mm HEAT-T M456A2

105 mm HEAT-T M456A2

105 mm HEAT-T M456A2

Má dvojitú úlohu pri zneškodňovaní peších jednotiek výbuchom a fragmentáciou a pri ničení ľahko obrnených a neobrnených vozidiel a bunkrov.

Strela z oceľového tela je vybavená plastovým uzáverom, zostavou distančného hrotu so závitom, stabilizátorom a výložníkom a zapaľovačom PIBD. Medená vložka v tvare lievika v tele formuje výbušnú nálož látky B.

Piezoelektrický prvok zadržaný v prednom viečku je pripevnený k zostave hrotu a je pripojený k BD zapaľovaču v tele. Spodná časť munície je opatrené závitom na vloženie stopovky.

Technical characteristics

 
ROUND
Type: Crimped
Model: M456A2
Length 990 mm
Mass: 22.5 kg
 
PRIMER
Type: Electric
Model: M83
Load: 32.4 g (benite strand)
 
PRESENTATION OF THE PRODUCT
1 round in watertight carboard case
2 cardboard cases in wooden case
Cases with 2 rounds:
Weight: 68 kg
Length: 1,180 mm
Width: 364 mm
Height: 221 mm
Volume: 0.093 m3
Pallets with 24 rounds:
Weight: 825 kg
Length: 1,200 mm
Width: 1,100 mm
Height: 1,030 mm
Volume: 1.36 m3
 
PROJECTILE
Type: HEAT-T M456A2
Body material: Steel black painted
Explosive charge: 0.97 kg T 60/40 Comp. B
Fuze type: PIBD
Fuze model: M509A1/A2
Tracer: M13
Marks: Yellow
Length: 647 mm
Mass: 10.3 kg
 
PROPELLING CHARGE
Type: Triple base
Designation: M30
Characteristics: Cyl. Multiperforated
Mass: ~ 5.5 kg
 
CLASSIFICATION
NOC: 1315-01-023-7122
Group: 1,2 E
ONU: 0321
 
CASE
Model: M148A1
Material: Brass
Length: 608 mm
Mass: 6 kg
 
BALLISTIC CHARACTERISTICS
Muzzle speed: 1,173 m/s
Chamber pressure: ≤ 425 MPa
Approximate maximum range: 8,200 m
Effective range: 3,000 m
 
PENETRATION
400 mm plate as per MIL-A-12560-K

Dopytový formulár