Poslanie a hodnoty spoločnosti

Poslanie a hodnoty spoločnosti

  1. Úvod
  2. Poslanie a hodnoty spoločnosti

Slobodný svet 

Veríme vo svet, v ktorom môžu ľudia slobodne žiť a cítiť sa bezpečne. Sloboda a bezpečnosť nie sú samozrejmosť, ale hodnoty, ktoré je potrebné chrániť. Sme hrdí na úlohu, ktorú hráme vo svete.

 

Svetový líder

V produkcii obrannej techniky patríme medzi svetových lídrov. Stabilné hospodárske výsledky z nás robia spoľahlivých obchodných partnerov pre bezpečnostné zložky partnerských krajín naprieč celým svetom.

 

Tradičné značky

Naše podniky pôsobia v slovenských regiónoch, kde sú významným zamestnávateľom s pevne zakorenenou históriou. Svoje aktivity rozvíjame aj v Španielsku, kde vlastníme spoločnosť s takmer 700 ročnou tradíciou v oblasti výroby munície.

 

Podpora regiónov

Na regiónoch, v ktorých sídlia naše spoločnosti, nám záleží. Zaujímame sa, v akom prostredí naši zamestnanci žijú. Komunikujeme so štátom a samosprávami s cieľom podporovať športové a kultúrne podujatia, zveľaďovať okolie a robiť ich územie o kúsok krajším.