MSM ľuďom

MSM ľuďom

 1. Úvod
 2. O MSM group
 3. MSM ľuďom

MSM Ľuďom

Občianske združenie MSM ľuďom pomáha už od roku 2017. Príbehy a osudy našich kolegov, ich rodín a priateľov, ale aj neznámych ľudí, nám nie sú ľahostajné. Všetky vyzbierané peniaze rozdeľujeme práve im. V súčasnosti sa v rámci pomoci združenie zameriava predovšetkým na deti a dospelých so zdravotným postihnutím.

 • Čo má urobiť osoba, ak pozná niekoho v núdzi a chcela by, aby naša organizácia poskytla finančný alebo iný dar?

  Poštou na adresu: MSM GROUP s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom s heslom na obálke: “MSM pre ľudí,”. Napíšte čo najviac informácií o osobe, ktorej chcete pomôcť. Meno, aký je váš vzťah k danej osobe, prečo si myslíte, že by mal/a dostať odmenu.

  Elektronicky: vyplňte formulár t (preklik na formulár)

  Osobne: na personálnom oddelení v spoločnostiach MSM GROUP

 • Čo sa deje so žiadosťami?

  Všetky žiadosti sa zhromažďujú u predsedu MSM pre ľudí, o.z. Vyhodnotenie žiadostí sa koná každý kvartál.

 • Čo musí obsahovať žiadosť?

  • Informácie o žiadateľovi a kontaktné údaje

  • Čo najviac informácií o projekte, akcii, konkrétnej pomoci, konkrétnej osobe. Jednoducho chceme vedieť dôvod, prečo práve tento projekt alebo prečo práve tento človek. Čím viac nám poviete, tým lepšie. 

   

 • Kto rozhodne, ktorí návrh podporíte?

  O tom, ktorý návrh podporíme, rozhoduje komisia zložená z kontrolnej rady a členov združenia. Následne sú všetci úspešní žiadatelia informovaní o výsledku.

 • Prečo sa niektorým žiadostiam nevyhovie?

  Nedá sa žiaľ vyhovieť všetkým, ale aj žiadosti, ktoré neuspejú, si odkladáme a predkladáme ich opäť na najbližšom hlasovaní. Podotýkame, že nepreplácame už uskutočnené akcie. 

2 % z daní

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: MSM ľuďom, o.z. 
Právna forma: občianske združenie
IČO: 55144284
Adresa/sídlo: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom

Pomôžte nám pomáhať

Naše občianske združenie MSM ľuďom tento rok venuje vyzbierané 2% z daní deťom a dospelým so zdravotným postihnutím.

Poznáte takých? Chcete im pomôcť rovnako ako my? Vyplňte tento formulár. Všetky podnety prehodnocujeme a starostlivo vyberáme každý kvartál.

Chcem pomôcť

Pomohli sme

Brusel / Belgicko

NATO CHARITY BAZAAR

Dobročinný bazár NATO CHARITY BAZAAR vznikol v roku 1967 s cieľom spájať rodiny zamestnancov veliteľstva NATO. Bol organizovaný manželkami dôstojníkov medzinárodného vojenského štábu, ktoré sa snažili vyzbierať finančné prostriedky na charitatívne účely. V súčasnosti ho tvoria a organizujú dobrovoľníci zo 42 krajín NATO a svoje zastúpenie na ňom má aj slovenský stánok plný tradičných produktov, suvenírov a občerstvenia.

Trenčín / Slovensko

HVIEZDY DEŤOM

Podporujeme projekty, ktoré majú zmysel a najväčšie charitatívne podujatie svojho druhu na Slovensku – HVIEZDY DEŤOM – k takým určite patrilo. V nedeľu 25. júna čakala návštevníkov trenčianskeho Hoss Sport Centra hromada atrakcií, festival športov, mnoho vystúpení a autogramiáda slávnych osobností nielen zo sveta športu. Počasie 15. ročníku prialo, čo malo vplyv aj na ukážkovú účasť. Hossa, Tatar, Ševela a mnoho iných idolov robilo radosť nielen deťom, ale aj dospelým.

Slovensko

ZDRAVOTNE HENDIKEPOVANÍ

Každoročne v oblasti ochrany a podpory zdravia pomôžeme desiatkam deťom, dospelým a celým rodinám. Aj vďaka našim príspevkom môžu absolvovať finančne náročné liečenia a rehabilitácie. Výsledkom neraz je, že sa dokážu začleniť do normálneho života, deti do školského kolektívu a dospelí do spoločnosti.

Kvartálne výkazy pomoci 2023:

1. kvartál 2023

2. kvartál 2023

3. kvartál 2023

4. kvartál 2023