Munícia stredného kalibru

Munícia stredného kalibru

  1. Úvod
  2. Obrana
  3. Munícia
  4. Munícia stredného kalibru

Strelivo určené pre kanóny BMP-2 s rozmermi 30 x 165mm, kompatibilné aj pre – 2A38, 2A42 a 2A72. Používa sa pre ľahké zasiahnutie terčov. Široká škála: HE-T – s výbušným a fragmentačným efektom, AP-T – s prierazným projektilom schopným preniknúť ľahkým pancierom, HEI-T – s výbušným, fragmentačným a zápalným účinkom, APHC – s prierazným projektilom z wolfrámu schopným preraziť  pancier, HE-T Practice – s výbušným a fragmentačným efektom a s autodeštrukčným zapaľovačom, ktorý zabezpečuje zmiernenie vedľajšieho poškodenia v prípade zlyhania strely.