1. Úvod
  2. Civilná technika
  3. Radarová veža

Radarová veža

Radarová veža

Radarová veža

Slúži na správne fungovanie a umiestnenie radarových a anténových systémov do požadovanej výšky nad terénom

Konštrukciu tvoria montované bloky zo zváraných oceľových nosníkov, káblový žľab a točité schodisko, osadená na betónovom základe

Prispôsobená seizmickým a poveternostným vplyvom oblasti jej umiestnenia

Káblový žľab prechádza celou výškou, na najvyššom podlaží – montážne body na ukotvenie telesa radaru alebo antény

Dopytový formulár