História

História

  1. Úvod
  2. O MSM group
  3. História

História

1927 – 1929

Historické začiatky vzniku terajšej akciovej spoločnosti ZVS, keď sa vtedajsie Škodove závody v Plzni, ako monopolný výrobca zbrojnej techniky rozhodli vybudovať na Slovensku tzv “rezervnú továreň”.

Začiatok výstavby laboračných objektov, ktoré boli stavebne ukončené a vybavené potrebným technologickým zariadenim k 31. 12. 1936.

1935 – 1937

História MSM Martin prevádzka Nováky, sa začala písať v roku 1935, keď sa v Novákoch začali budovať priemyselné a strategické stavby. Vznikla tu vojenská posádka s muničným skladom.

Dňom 2. januára tohto roka sa oficiálne začala výroba v prevádzkach vtedajšieho závodu Škodovky. Výroba v laboračných dielňach, t. j. v priestoroch dnešnej akciovej spoločnosti, sa začala
začiatkom mája 1937. (budúca ZVS).

1938 – 1945

Po mníchovskom diktáte vzniká protektorát Čechy a Morava a vznikol Slovenský štát pod patronátom hitlerovského Nemecka. Škodove závody (ZVS) sa po kúpe väčšiny akcií dostal pod správu nemeckého koncernu Reichswerke für Waffen und Maschinenbau Hermann Göring. Závod pracoval na objednávkach vojnového materiálu predovšetkým pre nemeckú brannú moc. Vyrábali sa delá, húfnice, protilietadlové kanóny, letecké motory atď.

Nemci definitívne opustili závod v dňoch 28.- 29. apríla 1945 a už 2. mája 1945 vstúpili zamestnanci do závodu (budúca ZVS) v sprievode Červenej armády. Po zhodnotení škôd začali zamestnanci s okamžitou rekonštrukciou vojnou zničených objektov.

1947 – 1953

Začatie výroby. V tom istom roku sa na základe dekrétu
prezidenta republiky Škodové závody v Dubnici nad Váhom
po znárodnení stali samostatným národným podnikom, ktorý bol 3. februára 1951 premenovaný na Závody K. J. Vorošilova,
národný podnik.

1. januára došlo k delimitácií Závodov K. J. Vorošilova
a k tomuto dátumu sa datuje vznik samostatného podniku
s názvom “Závody všeobecného strojárstva, národný podnik
Dubnica nad Váhom” s priamou podriadenostou pod Ministerstvo
všeobecného strojárstva.

1953 – 1957

Firma IDEIX (v súčasnosti MSM Banská Bystrica), ktorá vznikla v roku 1937 sa zmenila na Letecké spojovacie dielne a Letecké
vývojové stredisko.

Vznik prevádzky na opravu revízie a munície v Novákoch. V roku 1957 sa začala skúšobná prevádzka podniku. Tá ako jediná na Slovensku dodnes vie zabezpečiť celoživotný cyklus munície, od opráv cez revízie až po konečnú likvidáciu.

1958 – 1963

1. apríla boli na základe rozhodnutia nadriadených orgánov Závody všeobecného strojárstva pričlenené ako pobočný závod k národnému podniku Adamovské strojírny Adamov s názvom Adamovské strojárne, n. p. Dubnica nad Váhom.

Letecké spojovacie dielne a Letecké vývojové stredisko
v Banskej Bystrici zmenili názov na Letecké opravovne Banská Bystrica, podnik prešiel modernizáciou a zaviedli sa nové technológie opráv.

1969 – 1981

Dňom 1. januára bol rozhodnutím Ministerstva ťažkého priemyslu v Prahe č.3/137/68 z 9.12.1968 priznaný štatút samostatného
podniku zaradeného v sústave podnikov VHJ ZVS Brno.

Došlo k zmene VHJ ZVS Brno na systém koncernového riadenia a tým aj k zmene národného podniku na koncernový podnik.

1984 – 1989

Vojenský opravárenský závod Nováky realizoval významné
uznesenie Predsedníctva Vlådy ČSSR o preferenciách pracovníkov v odbore výbušnín.

Letecké opravovne Banská Bystrica sa stali štátnym podnikom zriadeným Federálnym ministerstvom nårodnej obrany ČSFR.

1990 – 1993

1. decembra zaniká koncern ZVS BRNO so sídlom v Brne a zakladacou listinou MH SR č. 33/1990 je zriadený ZVS, štátny podnik.

Zmena názvu na Letecké opravovne Banská Bystrica, štátny podnik. Zakladateľom podniku sa stáva Ministerstvo obrany SR. Zavedenie nových opráv spojovacej, rádiolokačnej techniky a techniky PVO.

1996 – 1998

1. mája sa štátny podnik pretransformoval na ZVS. Vznikla akciová spoločnosť so stopercentnou účasťou štátu.

24. septembra bola založená akciová spoločnosť s obchodným názvom ZVS holding.

2004 – 2006

Transformácia Leteckých opravovní Banská Bystrica štátny podnik na akciovú spoločnosť a zmena obchodného mena na
LOBB Banská Bystrica.

Odkúpenie spoločnosti Vihorlat Snina spoločnosťou ZVS Holding.

 

2013

1. januára vyhrala spoločnosť MSM Martin verejnú súťaž na úplné práva na správu VOP Nováky. Zodpovednou osobou za MSM Martin a generálnym riaditeľom sa stal Marián Goga.

Spoločnosť MSM Martin bola na medzinárodnej výstave IDET ocenená prestížnou cenou za mobilnú technologickú linku na
delaboráciu munície.

2014

Zlúčenie spoločnosti ZVS holding a ZVS IMPEX akciová spoločnosť so spoločnosťou MSM Martin s.r.o. – vznik MSM GROUP. ZVS holding a.s. certifikovali veľkokalibrovú muníciu 155 mm Poľskej armáde, kedy bola dodaná aj prvá séria. V MSM Martin – prevádzka Banská Bystrica bola skompletizovaná prvá dodávka 4 kusov NDB – rádio-majákov (NON DIRECTIONAL BEACON) do zahraničia, neskôr dodala ďalších 8 kusov.

2016

ZVS holding prevádzka Snina rozšírila výrobu. Investovala
1,3 milióna € do technologického vybavenia, revitalizácie a modernizácie.
Na prelome rokov 2016 a 2017 v MSM Martin, prevádzka Nováky,
prebiehala modernizácia “Mechanických dielni”, kde bolo uvedených do prevádzky 6 nových výrobných zariadení, ktoré sa využívajú na opravu a úpravy foriem pre vstrekolisy našich zákazníkov z automotive a kusovú a malosériovú výrobu.

2017

ZVS holding certifikovali veľkokalibrovú muníciu 155mm na húfnicu NORA. Dodanie munície ráže 155mm do rôznych krajín vo svete.
MSM Martin – prevádzka Banská Bystrica dokončila vývoj veže Disk II MSM.

2018

ZVS holding vyhrala tender v NSPA na muníciu ráže 155 mm do Lotyšska. Zároveň sa stali dodávateľsky jediný zdroj “SOLE SOURCE” pre Lotyšskú armádu.
MSM Martin – prevádzka Banská Bystrica dokončili vývoj C130 Mobile Air Traffic Towers. Následný predaj letiskových veží do Indie. Dokončený vývoj NDB 500 a globálneho družicového polohového systému Wideband Spoofer GNSS.

2019

16. mája 2019 otvorenie v spoločnosti MSM Martin – prevádzka Nováky novej modernizovanej haly P15. Získanie jedného z najmodernejších výrobných priestorov v Európe v segmente technického predĺženia života munície a výroby munície.