125 mm HE-T PRACTICE

125 mm HE-T PRACTICE

125 mm HE-T PRACTICE

125 mm cvičná munícia so samodeštrukciou. Je to delená munícia so stabilizátorom a so stopovkou. Telo je naplnené trhavinou TNT a strela obsahuje samodeštrukčný hlavový zapaľovač (AZ-90) a tiež dnový autodeštrukčný zapaľovač (DZ 75 AU). Interval autodeštrukcie je v intervale od 3,8 – 5 sekúnd. 

Prachová náplň je polospáliteľná a skladá sa z ocelovej nábojnice, spáliteľného plášťa a prachovej náplne. Prachová náplň je iniciovaná pomocou zápalkovej skrutky s mechanickým, alebo elektrickým odpalom. Strela je určená pre streľbu zo 125mm tankových kanónov.

Dopytový formulár