30 mm HE

30 mm HE

30 mm HE

30 mm trieštivo-trhavý náboj je určený pre streľbu z kanónov 2A38, 2A42 a 2A72 proti pozemným i vzdušným cieľom. Náboj je opatrený nárazovým a auto-deštrukčným hlavovým zapaľovačom. Auto-deštrukčná funkcia je v intervale 9,0 – 14,0 sekundy po výstrele.

Dopytový formulár