2% z daní

2% z daní

  1. Úvod
  2. 2% z daní

2 % z daní

Darujte nám 2 % a podporte činnosť nášho združenia. Pomôžte nám pomáhať.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:


Obchodné meno/názov: MSM ľuďom, o.z.
Právna forma: občianske združenie
IČO: 55144284
Adresa/sídlo: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom


Postup na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.

2. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok-2023. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…nie však poukázaná suma) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať.

3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie na samostatnom liste, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!


Poznámka ku tlačivám: IČO musí byť zarovnané sprava, (v tlačive Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO), inak ho na Daňovom úrade nemusia uznať.


Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov FO rok2023 (118 KB)
Editovateľné vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 (122 KB)