Hlavným partnerom Slovenského biatlonu sa stáva MSM GROUP
Späť

Hlavným partnerom Slovenského biatlonu sa stáva MSM GROUP

Biatlon je najúspešnejší olympijský zimný šport na svete a úspešné zastúpenie v ňom má aj Slovensko. Súčasnú, ako aj novú generáciu talentov v sezóne 2024/25 podporí nový silný partner – MSM GROUP.

Biatlon je najúspešnejší olympijský zimný šport na svete a je radosť vidieť, že hviezda slovenského biatlonu Anastasia Kuzminova má nasledovníkov. Súčasnú, ako aj novú generáciu talentov v nasledujúcej sezóne 2024/25 podporí nový silný partner – MSM GROUP.

Vízia 2030

Nová generácia talentov biatlonu odštartovala touto sezónou ambicióznu víziu, tzv. Víziu 2030. Jej cieľom je podpora a práca s mládežou, aby na olympijských hrách v roku 2030 Slovensko zastupovali plnohodnotné štafety medzi mužmi aj ženami a jedna z nich si vybojovala umiestnenie do 10. priečky. „Nie je to pokus o reštart slovenského biatlonu. Je to vízia pre dosiahnutie cieľov v roku 2030. My nepopierame generačnú zmenu, ktorú momentálne máme. Nastupujúca generácia v tejto sezóne nemôže atakovať najvyššie priečky. Ale robíme všetko pre to, aby v ďalších sezónach dosahovali výsledky možno na úrovni sestier Fialkových,“ vysvetlil prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár.

Personálne a finančné zabezpečenie

Na naplnenie vízie potrebuje Slovenský biatlon dobrých trénerov, ktorých vidia v bývalých reprezentantoch a silných partnerov. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo získať dôveru silného partnera, ktorý bude veľkým prínosom pre slovenský biatlon. Podpora MSM GROUP bude smerovať mládeži a štátnej reprezentácii so snahou o naplnenie našej Vízie 2030,“ povedal po uzavretí spolupráce Peter Vozár. Spoluprácu potvrdil aj Michal Fúrik, riaditeľ marketingu a komunikácie MSM GROUP. „Sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou odvážnej vízie, ktorá podporuje talentovanú novú generáciu biatlonistov. Zároveň sme si vedomí toho, že pre dosiahnutie ambicióznych cieľov slovenského biatlonu, je okrem verejných zdrojov potrebná aj pomoc súkromného sektora“.

Oficiálne partnerstvo Slovenského biatlonu s MSM GROUP ohlásili na tlačovej konferencii 25. 4. 2024. Zaznela tu ďalšia dobrá správa a to, že Paulína Fialková sa vracia a posilní našu reprezentáciu. Pre novú generáciu predstavuje vzor a motiváciu.

Súťaž o najlepšieho MSM strelca reprezentácie

Aby bola motivácia ešte vyššia, hlavný partner MSM GROUP sa rozhodol odmeniť najlepších strelcov. „Chceme, aby športovci a športovkyne vnímali, že stojíme za nimi a záleží nám na ich úspechu. Pripravujeme pre nich motivačné súťaže o najlepších strelcov, ktorých vyhodnotíme už pri vstupe do novej sezóny, za výsledky v predošlej sezóne. V marci 2025 vyhodnotíme a odmeníme najlepšieho strelca celej sezóny 2024/2025.“