Radarová veža z dielne VÝVOJ Martin je na letisku v Prešove
Späť

Radarová veža z dielne VÝVOJ Martin je na letisku v Prešove

VÝVOJ Martin a.s., jedna zo štyroch spoločností patriacich do MSM GROUP, má za sebou ďalšiu významnú spoluprácu s Ministerstvom obrany Slovenskej Republiky.

VÝVOJ Martin a.s., jedna zo štyroch spoločností patriacich do MSM GROUP, má za sebou ďalšiu významnú spoluprácu s Ministerstvom obrany Slovenskej Republiky.

VÝVOJ Martin, ako priemyselný partner v programe 3D radarov pre Armádu Slovenskej republiky, dodal v septembri 2023 radarovú vežu vysokú dvadsaťštyri metrov a zdrojový kontajner RPU – Radar Power Unit, na vrtuľníkové letisko v Prešove. Túto významnú zákazku sa podarilo zrealizovať kooperáciou so sesterskou firmou ELDIS Pardubice zo skupiny CZECHOSLOVAK GROUP.

Ide v poradí o tretiu radarovú vežu a kontajnery, ktoré boli dodané slovenskej armáde za posledné tri roky. Táto je, oproti predošlým vežiam, dvakrát vyššia. „V roku 2021 dodala naša spoločnosť na letisko Kuchyňa radarovú vežu vo výške dvanásť metrov a rovnako vysokú vežu sme dodali o rok neskôr na letisko Sliač,“ hovorí Ing. Pavel Jurečka, výkonný riaditeľ spoločnosti VÝVOJ Martin, a.s.

Radarová veža

  • slúži na správne fungovanie a umiestnenie radarových a anténových systémov do požadovanej výšky nad terénom
  • konštrukciu tvoria montované bloky zo zváraných oceľových nosníkov, káblový žľab a točité schodisko, osadená na betónovom základe
  • je prispôsobená seizmickým a poveternostným vplyvom oblasti jej umiestnenia
  • káblový žľab prechádza celou výškou, na najvyššom podlaží – montážne body na ukotvenie telesa radaru alebo antény
  • funkciou radarovej veže je umiestnenie anténneho radarového systému s technológiou do požadovanej výšky
  • nepretržitú dodávku elektrického prúdu, ako zálohu pre radarové technológie, zabezpečuje RPU – Radar Power Unit