Ceny energií na rok 2015

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za prístup do distribučnej siete a distribúcií plynu a elektriny, spoločnosť ZVS schvaľuje nižšie uvedené ceny: