Humanitárna zbierka pre Ukrajinu

Vojnový konflikt, ktorý vypukol na Ukrajine, má dopady aj na civilné obyvateľstvo. Tisíce ľudí utekajú zo svojich domovov v, pribúdajú prvé obete. Dôležitou úlohou o.z. MSM pre ľudí, je aj pomáhať ľuďom v núdzi a preto nám situácia na Ukrajine nie je ľahostajná. Aj my z občianskeho združenia sa zapájame do materiálnej zbierky pre Ukrajinu.

Materiálna zbierka je zameraná predovšetkým na hygienické potreby, toaletný papier, plienky, teplé oblečenie pre deti a ženy, prikrývky, uteráky, trvanlivé potraviny. Vaše dary môžete priniesť na personálne oddelenie spoločnosti MSM GROUP.

Za pomoc Vám z celého srdca ďakujeme!

MSM pre ľudí