Parkour Meeting Banská Bystrica

ĎAKUJEME MSM PRE ĽUDÍ

V mene všetkých účastníkov podujatia Parkour Meeting Banská Bystrica 2022 i nášho skromného organizačného tímu pod hlavičkou občianskeho združenia Slovak Freerun Family zo srdca ďakujeme občianskemu združeniu MSM pre ľudí za finančV mene všetkých účastníkov podujatia Parkour Meeting Banská Bystrica 2022 i nášho skromného organizačného tímu pod hlavičkou občianskeho združenia Slovak Freerun Family zo srdca ďakujeme občianskemu združeniu MSM pre ľudí za finančnú pomoc!

Aj vďaka tejto tejto pomoci sme dokázali pokračovať v tradícii a zrealizovať 10. ročník podujatia Parkour Meeting Banská Bystrica. Sme veľmi radi, že sa nám po dvojročnej prestávke podarilo pripraviť akciu s lepším vybavením a atraktívnymi hosťami z Chorvátska a Srbska. Podujatie sme organizovali ako členovia nášho OZ Slovak Freerun Family spolu s desiatkami dobrovoľníkov z Banskej Bystrice a okolia, ktorí pomáhali s prípravou podujatia či vedením workshopov na ňom. Aktivity boli určené mladým ľuďom zo Slovenska i zahraničia, ktorí sa mohli zdokonaliť v parkoure a utužiť našu komunitu.

Vďaka finančnej podpore od MSM pre ľudí o.z. sme mohli uhradiť časť financií na prenájom priestorov či výrobu tričiek a tým minimalizovať náklady pre účastníkov, čo je naším dlhodobým cieľom a víziou, aby sa na naše podujatie dostal naozaj každý, kto má o to záujem.

Ešte raz zo srdca ĎAKUJEME #MSMpreludi #msmgroup MSM GROUP

Foto Tomáš Žiško #TomasZisko IG @tomms_eos


Thank you "MSM for people" for your support! We appreciate it immensely
#parkourmeeting #banskabystrica #thankyou #thankyouforyoursupport #msmforpeople #msm #msmgroupsk #dakujeme #dakujemezapodporu #parkourevent #parkourslovensko #parkour #slovensko #flux #fluxparkour #parkourflux #vnutroblok #sitnianska #concretejungle #playground #exerciseground #PKMBB2022